dk_flag uk_flag

overskrift
larsvedstaf
larsvedstaf

Jeg har fulgt Lars Bruuns kunstneriske skaben gennem en årrække. Han har et stort malerisk talent og bruger sine motiver - som for eksempel domkirken i København og Rouen - som bærere af den lyriske kolorit, der er hans egentlige ærinde.

Jeg finder hans åbne atelier i Peder Hvitfeldts Stræde som en berigelse for kvarteret omkring Kultovet. Hans virke her har efter min overbevisning fungeret som øjenåbner for mange mennesker.

Jeg håber derfor, at der kan skabes økonomisk grundlag for, at "Bruuns Kunsthandel" kan fortsætte i sin nuværende form.

Bent Petersen, Redaktør

North Art Magasine
Nørregade 7 C, kld
1165 København K